#18 Newsletter Mr.Advice

#18 Newsletter Mr.Advice
Analiza techniczna: MACD, RSI, Stochastyczne RSI i CHOP


W najbliższych newsletterach poruszymy kwestie związane z analizą techniczną i najważniejszymi wskaźnikami, zaczynając od:

 • MACD (Moving Average Convergence / Divergence ; Średnia Ruchoma Zbieżność / Rozbieżność):
 • RSI (Relative Strength Index /  Wskaźnik Siły Względnej):
 • Stochastic RSI (Stochastyczne RSI):
 • CHOP (Chopiness Index / Wskaźnik Energii):

MACD (Moving Average Convergence / Divergence ; Średnia Ruchoma Zbieżność / Rozbieżność):

 • Wskaźnik stworzony przez analityka Gerarda Appela w 1979 r. 
 • Bada zbieżności i rozbieżności średnich kroczących. 
 • Jest różnicą wartości długoterminowej i krótkoterminowej średniej wykładniczej.
 • Wskaźnik przedstawiany jest w formie dwóch linii: MACD i linii tzw. sygnału 
 • Linię MACD tworzymy odejmując średnią długookresową od krótkookresowej. Zwykle są to średnie 26 i 12 okresowe. Najczęściej używa się średnich wykładniczych i cen zamknięcia.
 • Linia sygnału jest średnią z powstałej wyżej linii MACD, zwykle używa się średniej wykładniczej o okresie 9.
 • Wykorzystywany do badania sygnałów kupna i sprzedaży aktywów inwestycyjnych.
 • Wskaźnik najlepsze zastosowanie znajduje w inwestycjach długoterminowych (interwały H4, H6, H12, D1, D3, W1).
 • Sygnałami kupna i sprzedaży są przecięcia dwóch linii. Wskaźnik interpretujemy w następujący sposób:
 • Linia MACD [pomarańczowa] przecina linię sygnału [niebieską] od dołu – jest to sygnał do zakupu akcji i zapowiedź trendu wzrostowego.
 • Linia MACD [pomarańczowa] przecina linię sygnału [niebieską] od góry – jest to sygnał do sprzedaży akcji i zapowiedź odwrócenia trendu. • Stan wykupienia rynku wskazuje sytuacja, gdy linie znajdują się zbyt wysoko ponad linią zero, a stan wyprzedania, gdy spadają zbyt daleko poniżej tej linii. 
 • Na histogramie możemy zauważyć słupki w kolorze zielonym i czerwonym:
 • Zielone – trend wzrostowy, im ciemniejszy kolor i wyższe słupki tym mocniejsze nasilenie trendu, im jaśniejszy kolor i niższe słupki tym słabsza siła trendu.
 • Czerwone – trend spadkowy, im ciemniejszy kolor i wyższe słupki tym mocniejsze nasilenie trendu, im jaśniejszy kolor i niższe słupki tym słabsza siła trendu.RSI (Relative Strength Index /  Wskaźnik Siły Względnej):

 • Wskaźnik określający siłę trendu w analizie technicznej.
 • Został wynaleziony przez Wellesa Wildera i po raz pierwszy przedstawiony w czasopiśmie Commodities w czerwcu 1978 roku.
 • Zawiera w sobie czynnik ważący, jest więc ważoną średnią ruchomą.
 • Przyjmuje wartość od 0 do 100.
 1. RSI na poziomie 100 zwiększa prawdopodobieństwo odwrócenia trendu na zniżkowy.
 2. RSI na poziomie 70-80 i więcej to sygnał sprzedaży (rynek jest wykupiony, możliwe odwrócenie trendu).
 3. RSI na poziomie 20-30 i mniej to sygnał kupna (rynek jest wyprzedany, możliwe odwrócenie trendu).
 4. RSI na poziomie 0 zwiększa prawdopodobieństwo odwrócenia trendu na zwyżkowy.
 • Standardowe ustawienie RSI wynosi 14-okresów co znaczy, że wskaźnik bierze pod uwagę wartości z 14 ostatnich świec lub też okresów czasowych.
 • Dla przykładu jeśli wszystkie 14 świec było byczych, RSI będzie wskazywał wartość 100. Jeśli jednak wszystkie 14 świec było niedźwiedzich, RSI wskazałby 0 (lub stosunkowo blisko wartości 100 i 0). Kiedy jednak RSI ma wartość 50 oznacza to, że 7 ostatnich świec było wzrostowych, 7 niedźwiedzich, a wartość średniego zysku i straty i była jednakowa.Stochastic RSI (Stochastyczne RSI):

 • StochRSI został po raz pierwszy opisany przez Stanleya Krolla i Tushara Chande w wydanej przez nich książce z roku 1994 zatytułowanej The New Technical Trader.
 • Stosuje się go w  analizie technicznej do obliczenia wskaźnika RSI w ujęciu stochastycznym do identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedania rynku.
 • Stochastyczny RSI to oscylator, którego wartości zawierają się pomiędzy 0 a 100 lub między 0 a 1.
 • Przedstawiane są w postaci graficznej jako krzywa na wykresie. 
 • Stoch RSI = (obecne RSI – najniższe RSI)/(najwyższe RSI – najniższe RSI).
 • Dla StochRSI najczęściej wykorzystywanym zakresem czasu jest 14 okresów. Okresy te odnoszą się bezpośrednio do ramów czasowych ustawionych na wykresie. Tym samym, dla wykresu dziennego do wyliczenia StochRSI uwzględniane są ostatnie 14 dni (świeczki), dla wykresu godzinowego z kolei StochRSI generowane jest na podstawie ostatnich 14 godzin.
 • Okresami mogą być dni, godziny lub nawet minuty, a ich wykorzystanie zależy bezpośrednio od przyjętej przez tradera strategii handlowej. Liczbę okresów można również skorygować w górę lub w dół, aby zidentyfikować trendy długoterminowe lub krótkoterminowe.
 • StochRSI ma największe znaczenie w pobliżu górnej (wartość od 80 w górę) i dolnej (wartość od 20 w dół) granicy wskazanego zakresu. To właśnie dlatego podstawowym zastosowaniem tego wskaźnika jest identyfikacja potencjalnych punktów wejścia i wyjścia oraz zmian cen. 
 • Tym samym wartości 20 i mniej wskazują, że rynek jest wyprzedany, podczas gdy wartości 80 i większe sugerują, że rynek jest wykupiony.
 • Wartości znajdujące się bliżej linii środkowej, mogą również dostarczyć przydatnych informacji na temat trendów rynkowych. Na przykład, kiedy linia środkowa działa jako wsparcie, a linie StochRSI przesuwają się równomiernie powyżej wartości 0,5, może to sugerować kontynuację trendu zwyżkowego lub wzrostowego – szczególnie, jeśli linie zaczynają się przesuwać w kierunku wartości 0,8. Z kolei konsekwentne występowanie wartości poniżej 0,5 i ogólny trend w kierunku wartości 0.2 wskazuje na tendencję spadkową lub zbliżający się rynek niedźwiedzia.
 • Wskaźnik Stochastic RSI jest dużo bardziej czuły na zmiany niż RSI stąd działa zdecydowanie szybciej, dzięki czemu generuje znacznie więcej możliwości kupna lub sprzedaży na rynku.
 • Z drugiej strony jest on bardziej ryzykowny, bo generuje sporą ilość szumu dając często błędne sygnały do wejścia w pozycję.
 • Proste Średnie Kroczące (SMA) są jedną z najbardziej powszechnie stosowanych metod zmniejszania ryzyka związanego z fałszywymi sygnałami generowanymi przez StochRSI. Co ważne, w wielu przypadkach 3-dniowa SMA jest już uwzględniona jako ustawienie domyślne dla wskaźnika StochRSI.
 • StochRSI powinien być używany jednocześnie wraz z innymi wskaźnikami analizy technicznej, które mogą pomóc w potwierdzeniu sygnałów generowanych przez StochRSI.CHOP (Chopiness Index Wskaźnik Energii):

 • Indeks Choppiness został stworzony przez australijskiego tradera surowców E.W. Dreissa.
 • Indeks Choppiness (CHOP) to wskaźnik mający na celu określenie czy rynek jest „wzburzony” (trend boczny) czy wręcz przeciwnie (trend wzrostowy lub spadkowy).
 • Indeks Choppiness jest przykładem wskaźnika bezkierunkowego. 
 • Zadaniem CHOP nie jest określenie przyszłego kierunku ruchu cen na rynku – wskaźnik ten służy wyłącznie od określenia charakteru trendu na danym rynku. 
 • Ogólnie rzecz ujmując, im wyższe wartości wskaźnika tym bardziej „wzburzony” jest opisywany rynek i vice versa – im niższe wartości, tym trend na rynku na charakter bardziej kierunkowy.
 • Jako oscylator, indeks Choppiness osiąga wartości, które zawsze mieszczą się w pewnym zakresie. CHOP generuje wartości z zakresu od 0 do 100.
 • Im wartość jest bliższa 100, tym wyższy poziom „wzburzenia” (ruch boczny).
 • Im wartość jest bliższa 0, tym silniejszy trend na rynku (ruch kierunkowy)
 • Analitycy techniczni często używają wyższego progu, aby wskazać, że rynek wchodzi w obszar wzburzenia. Analogicznie w dolnym obszarze jest próg wskazujący obszar trendu. Typowymi wartościami progów są popularne zniesienia Fibonacciego. 61.8 dla górnego progu oraz 38.2 dla dolnego progu.
 • Pierwszym sposobem, w jaki analitycy techniczni mogą korzystać z CHOP, jest potwierdzenie aktualnej sytuacji na rynku. Przy wartościach powyżej górnego progu możliwy jest oczekiwany ruch boczny.
 • Okres czasu, który ma być użyty do obliczenia CHOP (Wartością domyślną jest 14).


Dołącz do naszej społeczności na Telegramie – Grupa Free

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Related Posts