#8 Newsletter Mr.Advice

#8 Newsletter Mr.Advice

Dzisiaj pokrótce omówimy stronę Bybt. Jest to strona, na której można znaleźć m.in. informacje o „fundingu” dzięki, któremu możemy przewidzieć prawdopodobny "dump" ceny. Mechanizm działania perpetual futures dąży do wyrównania…