#2 Newsletter Mr.Advice

#2 Newsletter Mr.Advice

NFT (Non-Fungible Token / Niewymienialny Token): Jest to zasób o charakterze cyfrowym.Jedno aktywo nie posiada żadnego innego, identycznego odpowiednika.Jest to wirtualny certyfikat bazujący na technologii blockchain, nadawany różnym cyfrowym własnościom.Różni…